WebEDI

Idealne rozwiązanie EDI dla MŚP

Dzięki elektronicznej wymianie danych (Electronic Data Interchange - EDI) firmy mogą w nieskomplikowany, cyfrowy i bardzo efektywny sposób przekazywać dane i dokumenty biznesowe (takie jak zamówienia, dowody dostawy, potwierdzenia zamówień i faktury).

Porównanie EDIFACT i ANSI X12

Trudno już sobie wyobrazić funkcjonowanie łańcuchów dostaw bez EDI, ponieważ system ten sprawia, że procesy zamówień są przejrzyste, efektywne, szybkie i bezbłędne.

Obecnie wiele dużych firm uważa nawet, że elektroniczna wymiana danych z dostawcami stanowi podstawowy warunek nawiązania lub utrzymania relacji biznesowych. Pomimo to mniejsze firmy często nie mają możliwości lub środków finansowych, by wdrożyć kompleksowy system EDI. Poza tym, jeśli dostawca nie musi wymieniać wielu danych i dokumentów, to korzystanie z bardzo dużego systemu EDI często mu się nie opłaca. TrueCommerce DiCentral oferuje jednak idealne rozwiązanie do wymiany wiadomości za pośrednictwem EDI również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Jednym z wariantów EDI do wyboru jest interfejs internetowy WebEDI. Umożliwia on szybkie i łatwe nawiązanie połączenia w celu wymiany dokumentów biznesowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o systemie, aby pomóc Ci zdecydować, czy ma sens wdrożenie WebEDI w Twojej firmie.

Oto przykład lokalnego dostawcy żywności, który realizuje dostawy do sieci supermarketów:

 • Dostawca zostaje klientem WebEDI przez firmę TrueCommerce DiCentral
 • TrueCommerce DiCentral tworzy połączenie pomiędzy portalem WebEDI i systemem EDI sieci supermarketów.
 • Nie powstaje żadne połączenie między portalem WebEDI a systemem zarządzania towarami dostawcy.

W tym przypadku między systemem EDI sieci supermarketów a dostawcą zachodzą następujące procesy EDI:

 1. Sieć supermarketów wysyła zamówienie (ORDERS) przez EDI do portalu WebEDI dostawcy.
 2. Portal WebEDI wysyła do dostawcy e-mail z informacją o zamówieniu.
 3. Dostawca loguje się do portalu i może stamtąd przez EDI wysłać potwierdzenie zamówienia (DESADV) oraz fakturę (INVOIC) do sieci supermarketów.

Co to jest WebEDI?

Dzięki elektronicznej wymianie danych dokumenty biznesowe zostają automatycznie wymieniane między połączonymi firmami i ich aplikacjami. Ułatwia to i usprawnia proces zamówienia i dostawy, prowadząc zarazem do eliminacji błędów i przyspieszenia procesów.

Firmy lub dostawcy, które nie muszą dokonywać transmisji dużej ilości danych, często nie potrzebują czasochłonnego rozwiązania EDI. Muszą jednak wymieniać dane za pośrednictwem systemu EDI i chciałyby skorzystać z oferowanych możliwości. WebEDI nadaje się do tego idealnie, ponieważ usługodawca taki jak TrueCommerce DiCentral udostępnia portal WebEDI i łączy go z systemem EDI klienta. Pozwala to dostawcom na szybką i łatwą wymianę komunikatów EDI z partnerami biznesowymi.

TrueCommerce DiCentral zapewnia niezbędną infrastrukturę w tym zakresie. W tym wariancie odpowiedź na otrzymane komunikaty EDI jest wprowadzana za pomocą przeglądarki internetowej. Dane pierwotnie otrzymanego komunikatu są wykorzystywane do jego przyjęcia i udzielenia odpowiedzi. Dodatkowo istnieje opcja edycji wszystkich istniejących danych lub wgrania wcześniej przygotowanych danych. Rozwiązanie WebEDI pomaga wszystkim połączonym partnerom i dostawcom w szybkim i łatwym przesyłaniu wiadomości w formacie EDI.

Poniżej przedstawiamy zestawienie kilku ważniejszych faktów na temat WebEDI:

 • Podczas korzystania z WebEDI dane są wprowadzane lub importowane, a następnie przekazywane partnerowi biznesowemu za pośrednictwem EDI. Dzięki temu w bardzo prosty i nieskomplikowany sposób z komunikacji i procesów EDI mogą skorzystać też firmy, które w ogóle nie dysponowałyby potrzebnymi do tego środkami technicznymi.
 • WebEDI pozwala również mniejszym dostawcom na współpracę z EDI. Przekazywanie danych odbywa się w sposób bezpieczny i efektywny.
 • WebEDI pozwoli Ci pozostać zawsze na bieżąco. Gdy tylko w systemie pojawią się nowe dokumenty dla Ciebie, Ty lub Twoi pracownicy zostaną o tym natychmiast poinformowani, na przykład przez e-mail lub SMS.

Jakie zalety ma WebEDI?

W wielu przypadkach WebEDI zostaje wdrożone jako dodatkowa usługa systemu EDI. W większości przypadków celem jest podłączenie dostawców i partnerów do systemu EDI w krótkim czasie, bez konieczności obsługi lub wdrażania przez nich samych odpowiedniego rozwiązania w firmie:

 • Dzięki WebEDI także firmy, dla których wprowadzenie EDI w przedsiębiorstwie byłoby nieoptymalne, mogą zostać włączone do rozwiązania EDI.
 • Oczywiście WebEDI nie oferuje wszystkich możliwości zintegrowanego systemu EDI, ale w porównaniu z przyjmowaniem zamówień za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej jest znacznie łatwiejsze i pozbawione błędów. W każdej chwili występuje wgląd do wszystkich procesów na portalu Web. Jest to opłacalne przedsięwzięcie dla użytkownika w każdym przypadku.
 • Proces zamówień staje się przejrzysty, także dla uczestników WebEDI. Automatyczne przejmowanie danych pozwala na uniknięcie błędów spowodowanych ich ręcznym wprowadzaniem. Wiadomość otrzymywana jest niezwłocznie, gdy tylko w systemie pojawią się nowe ważne dokumenty.
 • Z WebEDI korzyści czerpią zwłaszcza mali dostawcy, którzy są zintegrowani w łańcuchach dostaw, ponieważ mogą stać się bezproblemową częścią składową łańcucha dostaw.
 • WebEDI umożliwia korzystanie z elektronicznej wymiany danych pomiędzy partnerami, nawet jeśli konieczne jest przeprowadzenie tylko kilku transakcji.

Aby korzystać z WebEDI, firmy nie muszą używać ani dostosowywać infrastruktury IT. Podobnie nie ma potrzeby zatrudniania specjalistów wewnątrz firmy. Ponadto WebEDI nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania EDI w przedsiębiorstwie. Komunikacja przebiega łatwo i bezpiecznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Poprzez WebEDI wymagania stawiane uczestnikom sieci EDI zostają zredukowane do minimum. Przy wdrożeniu rozwiązania EDI z pomocą TrueCommerce DiCentral otrzymujesz intuicyjny, nowoczesny interfejs użytkownika z instrukcją przetwarzania transakcji krok po kroku. Jedyne, czego potrzebujesz, to przeglądarka internetowa - i już otwierają się drzwi do nowych partnerów i klientów. Dla partnerów zewnętrznych WebEDI jest również niezwykle korzystny cenowo w porównaniu do w pełni potrzebnego rozwiązania EDI, które często nie jest absolutnie konieczne.

Poproś o niewiążącą konsultację EDI już teraz

Chcesz szybko i łatwo wymieniać wiadomości biznesowe z jednym lub kilkoma klientami lub dostawcami za pośrednictwem EDI? Umożliwiamy Ci wymianę wiadomości EDI z wybranym przez Ciebie partnerem handlowym poprzez EDI w najkrótszym możliwym czasie.

Poproś o poradę teraz

Jaka jest różnica między WebEDI a EDI-Cloud?

TrueCommerce DiCentral oferuje poza WebEDI także różnorodne rozwiązania EDI w ramach Cloud Managed Services (Software as a Service/SaaS). Wykorzystując EDI-Cloud połączysz swoich partnerów biznesowych bezpiecznie i bezpośrednio z chmurą poprzez EDI. Twój wewnętrzny system zarządzania gospodarką materiałową lub system ERP płynnie skomunikuje się z korzystaną przez Ciebie EDI-Cloud. Dzięki rozwiązaniu WebEDI nie ma potrzeby tworzenia zintegrowanego połączenia z Twoim systemem ERP lub systemem WWS.

WebEDI jest idealnym rozwiązaniem w przypadku małej liczby partnerów handlowych do podłączenia. Oczywiście użytkownicy WebEDI mają możliwość przejścia na EDI-Cloud w dowolnym momencie.

Jakie rodzaje dokumentów EDI są wspierane w ramach WebEDI?

Zasadniczo obsługiwane są wszystkie popularne formaty i typy dokumentów.

 • Z reguły partner o większej sile rynkowej ustala, które dokumenty są wiążące dla jego partnerów, które zaś mogą być przekazywane jako informacje opcjonalne.
 • W większości przypadków wymagane są dokumenty typu ORDERS (Zamówienie), DESADV (Awizo wysyłki) oraz INVOIC (Faktura).
 • Rodzaje dokumentów, takie jak ORDRSP (Potwierdzenie zamówienie), PRICAT (Cennik, dane katalogowe), INVRPT (Raport o zapasach), SLSRPT (Raport o sprzedaży) i RECADV (Potwierdzenie przyjęcia towarów) są rzadko używane podczas korzystania z WebEDI, ale mogą zostać dodatkowo zintegrowane w dowolnym momencie.

Dla kogo nadaje się WebEDI?

Korzystanie z WebEDI opłaca się wszystkim uczestnikom wzdłuż całego łańcucha dostaw. Możesz uniknąć przerw w procesach cyfrowych pojawiających się, gdy Twoja firma lub Twoi partnerzy biznesowi nie korzystacie z rozwiązań EDI.

WebEDI dla dostawców

Aby utrzymać relacje biznesowe z dużymi sieciami handlowymi, takimi jak REWE, ALDI, NETTO, EDEKA; LIDL, Galeria itp., należy mieć możliwość odbierania i wysyłania wiadomości EDI. Dla dostawców, którzy nie posiadają rozwiązania EDI w swojej firmie, WebEDI to idealne narzędzie, dzięki któremu pojawią się w sieciach handlowych ze swoimi produktami.

WebEDI to doskonałe wejście w świat elektronicznej wymiany danych, opłacające się w przypadku niewielkiej liczby partnerów biznesowych.

WebEDI jako narzędzie OnBoarding dostawców

Klienci życzą sobie szerokiego asortymentu towarów. Chcąc wyjść naprzeciw temu życzeniu i jednocześnie uniknąć ręcznego wpisywania danych, handlowcy stają przed wyzwaniem zintegrowania w swoich systemach nawet małych dostawców niszowych. Często ci niszowi dostawcy nie mają własnego rozwiązania EDI. W takiej sytuacji WebEDI doskonale nadaje się do połączenia łańcucha dostaw z systemem ERP lub systemem WWS bez konieczności zmiany nośnika danych i w sposób kompletny.

TrueCommerce DiCentral jako kompetentny partner OnBoarding digitalizuje łańcuchy dostaw swoich klientów na całym świecie.

Połącz swoich partnerów handlowych z EDI!

Dowiedz się bez zobowiązań, jak możesz wdrożyć połączenie EDI z partnerami handlowymi i jaki jest potencjał integracji.

Umów się na konsultację

Wdrożenie WebEDI z TrueCommerce DiCentral: Nasz sposób postępowania

Jeśli partner handlowy poprosi o odbiór i przekazanie danych poprzez EDI, połączymy Cię szybko i łatwo za pomocą przeglądarki internetowej z wybranymi przez Ciebie partnerami.

Jeśli prowadzisz duże przedsiębiorstwo i chcesz podłączyć swoich mniejszych dostawców za pośrednictwem WebEDI, TrueCommerce DiCentral zapewni wsparcie, dostarczając wybranym partnerom argumentów na korzyść systemu WebEDI (EDI OnBoarding).

Firmy decydujące się na wdrożenie WebEDI z TrueCommerce DiCentral będą mieć po swojej stronie silnego i kompetentnego partnera EDI. Wsparcie we wszystkich kwestiach dotyczących EDI otrzymasz drogą mailową lub telefoniczną od ogólnoświatowego działu obsługi klienta TrueCommerce DiCentral. Wszystko to przez 24 godziny na dobę.

Podłączyliśmy już wiele przedsiębiorstw i znamy ich wymagania.

Doświadczenie klienta

Zrób to jak

Yellow_Box_blog

 

„Używamy WebEDI od ponad pięciu lat i możemy z łatwością zaopatrywać wszystkich naszych dużych i małych partnerów handlowych. Obsługa użytkownika jest intuicyjna, a system ogólnie jest korzystny ". Wypróbowaliśmy już inne rozwiązania EDI, ale TrueCommerce DiCentral jest zdecydowanie najlepszym partnerem EDI dla Yellow Box

Przeczytaj cały artykuł

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach EDI

Chcesz szybko i łatwo wymieniać wiadomości biznesowe z jednym lub kilkoma klientami lub dostawcami za pośrednictwem EDI? Umożliwimy Ci "włączenie EDI " w najkrótszym możliwym czasie i umożliwiamy wymianę wiadomości EDI ze wszystkimi Twoimi partnerami handlowymi.

 

Twoje zalety EDI:

 • EDI jako usługi zarządzane (Cloud) lub OnPremises
 • Wsparcie 24/7
 • Tablice rozdzielcze w interfejsie internetowym
 • Powiadomienia w czasie rzeczywistym na smartfonie/tablecie dla określonych zdarzeń
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Integracja EDI z systemami ERP
 • E-Fakturowanie

Nasze rozwiązanie jest przygotowane na Twój sukces biznesowy i rozwija się wraz z Tobą zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Uzyskaj więcej informacji o rozwiązaniach TrueCommerce DiCentral EDI już teraz!

Poproś o niewiążącą konsultację EDI już teraz