Rozwiązania EDI

Wydajna i zautomatyzowana wymiana danych: Najlepsze rozwiązania EDI

Elektroniczna wymiana danych (Electronic Data Interchange - EDI) pozwala na przesyłanie standardowych danych biznesowych pomiędzy organizacjami. Partnerzy biznesowi uzgadniają przy tym predefiniowany format, w którym będą przesyłać dane pomiędzy uczestniczącymi systemami. Następnie EDI zapewnia, że dane po obu stronach będą konwertowane do odpowiedniego formatu i mogą być odczytywane w odpowiednich aplikacjach. Predefiniowany, znormalizowany format wymiany danych opiera się z reguły na standardzie EDIFACT, publikowanym i regularnie aktualizowanym przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (United Nations Economic Commission for Europe - EKG ONZ). W komunikacji z partnerami z USA stosuje się standard ANSI X.12.

Co oferują rozwiązania EDI

Zaletę stosowania EDI widać jak na dłoni: Dzięki standaryzacji dane wymagane w łańcuchach dostaw mogą być na przykład w dużym stopniu zautomatyzowane i całkowicie przekazywane między partnerami. Pozwala to zaoszczędzić na czasie i kosztach, a poza tym zredukować źródła błędów, na przykład wynikające z ręcznego podawania danych. Wszystkie firmy korzystające z EDI zyskują dostęp do interesujących ich danych. Rozwiązania EDI umożliwiają wymianę danych biznesowych pomiędzy dostawcami i klientami bez konieczności zmiany nośnika danych. Tym samym wydajność procesów biznesowych zostaje podwyższona, a współczynnik błędów znacząco obniżony. Aby to osiągnąć, firmy potrzebują rozwiązania EDI, do realizacji procesów i ich daleko idącej automatyzacji.

Strategie cyfryzacji przedsiębiorstw w wielu przypadkach wymieniają rozwiązania EDI na samym szczycie listy priorytetów. Za pośrednictwem EDI całe łańcuchy procesów produkcyjnych mogą zostać całkowicie zautomatyzowane i ukształtowane w sposób bardziej wydajny. Bezpapierowa transmisja danych kartotekowych, zamówień, dowodów dostawy, faktur lub innych danych może odegrać niezwykle ważną rolę w łańcuchach dostaw (Supply Chains), prowadząc do poprawy stabilności i niezawodności relacji biznesowych oraz obniżenia kosztów.

Co to jest oprogramowanie EDI?

Oprogramowanie EDI w ramach rozwiązania EDI oferuje funkcjonalności i aplikacje niezbędne do analizy i konwersji komunikatów EDI z innych systemów i udostępnienia ich obu stronom. Oprogramowanie EDI odpowiada za to, by dokumenty biznesowe podlegały integracji z innymi systemami bez zmiany nośników danych.

Oprogramowanie EDI składa się z wielu komponentów. Konwerter ma za zadanie zamianę danych z wewnętrznych rozwiązań firmy, takich jak system ERP, na standardowy format. I na odwrót, konwerter może konwertować dane otrzymane od partnerów do formatu obsługiwanego przez rozwiązania firmy. Kolejnym komponentem systemu EDI są konektory. Tworzą one z kolei połączenie pomiędzy uczestniczącymi systemami nadawcy i odbiorcy, a także sterują komunikacją.

Co oferują rozwiązania EDI

Rozwiązania EDI umożliwiają firmom transmisję danych pomiędzy organizacjami drogą elektroniczną w sposób standaryzowany i jednocześnie elastyczny. Wynikająca z tego możliwość śledzenia dokumentów pozwala na zachowanie orientacji przez cały czas i przedstawienie zadań w sposób atrakcyjny wizualnie. Dashboardy podsumowują najważniejsze informacje i mogą być śledzone za pomocą kilku kliknięć. W związku z tym rozwiązanie EDI nie tylko zapewnia automatyzację procesów za pomocą oprogramowania EDI, ale również oferuje kompleksowy przegląd dokumentów oraz centralny mechanizm sterowania wymianą dokumentów i danych biznesowych między partnerami.

Dostawcy muszą jak najszybciej reagować na żądania klientów. Rozwiązanie EDI musi być w stanie w każdej chwili elastycznie dopasować się do zmiennych życzeń klientów.

Rozwiązania EDI mogą pomóc wykonać zakupy, obniżyć koszty lub podwyższyć marże. Dzięki połączeniu łańcucha dostaw, a tym samym dostawców w rozwiązanie EDI, firmy mogą szybko sprostać wymaganiom rynku. W trakcie czynności związanych z zakupami i zaopatrzeniem rozwiązanie EDI łączy się w sieci z dostawcami. Naturalnie w każdej chwili można udzielić bezpośredniego dostępu instytucjom finansowym. W związku z tym możliwa jest całkowita automatyzacja procesów od zamówienia do zapłaty. To z kolei pozwala na wynegocjowanie lepszych warunków płatności, a ponadto pomaga uniknąć błędów przy płatnościach.

Poproś o niewiążącą konsultację EDI już teraz

Chcesz szybko i łatwo wymieniać wiadomości biznesowe z jednym lub kilkoma klientami lub dostawcami za pośrednictwem EDI? Umożliwiamy Ci wymianę wiadomości EDI z wybranym przez Ciebie partnerem handlowym poprzez EDI w najkrótszym możliwym czasie.

Poproś o poradę teraz

Wybór dopasowanego rozwiązania EDI

Rozwiązania EDI mogą wysyłać powiadomienia w czasie rzeczywistym, np. na smartfony lub tablety osób odpowiedzialnych i użytkowników. Dostawcy w przedsiębiorstwie odnoszą z rozwiązań EDI takie same korzyści jak działy sprzedaży i zaopatrzenia. Rozwiązania EDI mogą zostać wdrożone jako oprogramowanie licencjonowane we własnej firmie lub jako usługa rozwiązań w chmurze „cloud solution“.

Licencjonowane oprogramowanie EDI we własnej firmie

Jedną z możliwości jest zakup przez firmy gotowego rozwiązania od zewnętrznego dostawcy. W większości przypadków wszystkie komponenty do konfiguracji rozwiązania EDI są zintegrowane z oprogramowaniem EDI dostawcy. Poza sterowaniem procesem należą do nich także konwerter i edytory.

Rozwiązanie to wymaga inwestycji w oprogramowanie i infrastrukturę. Dochodzi do tego konieczność utworzenia wewnętrznego zespołu kompetencyjnego. Takie rozwiązania nadają się do zastosowania w przypadku współpracy z wieloma partnerami biznesowymi, najlepiej utrzymującymi długoterminowe relacje z własną firmą. EDI jako oprogramowanie licencjonowane nadaje się dla dużych firm z własnym działem EDI.

EDI jako usługa: Rozwiązanie EDI z chmury

W razie zlecenia całej obsługi rozwiązania EDI dostawcy usług można liczyć na wiele korzyści: Dostawca usług utrzymuje infrastrukturę i konfiguruje dostępy użytkowników i interfejsy. Z punktu widzenia użytkownika oprogramowanie jako usługa (SaaS) dla rozwiązań EDI zachowuje się tak samo jak oprogramowanie zainstalowane w wewnątrz organizacji (OnPremises). Sama firma oszczędza na obsłudze, administracji i utrzymaniu własnej infrastruktury. Wdrożenie i podłączenie nowych partnerów biznesowych odbywa się szybko, a firmy otrzymują doradztwo i wsparcie zewnętrznych ekspertów EDI. Co nie mniej ważne, to rozwiązanie cechuje się bardzo wysoką elastycznością.

EDI z niewielką liczbą partnerów biznesowych

Firmy, które muszą komunikować się z niewielką liczbą partnerów za pośrednictwem EDI, mogą szybko i łatwo uzyskać dostęp do internetowego rozwiązania EDI (WebEDI)

Planowanie wdrożenia EDI

Wdrażając rozwiązanie EDI, należy nie tylko zaplanować, które rozwiązanie EDI ma być stosowane, ale także określić procesy biznesowe, które mają zostać uwzględnione w danej relacji partnersko-komunikatowej.

Planowanie procesów biznesowych, komunikatów i kierunków

Procesy powinny zostać zdefiniowane jak najwcześniej, ponieważ decyzja ta ma oczywiście wpływ na to, które dane kartotekowe i systemy wewnętrzne zostaną podłączone do komunikacji EDI.

Do określenia, które relacje partnersko-komunikatowe powinny odgrywać rolę w systemie EDI, można posłużyć się tabelą. Na przykład:

 • Klient A przesyła swoje zamówienie i otrzymuje potwierdzenie zamówienia, dowód dostawy i fakturę.
 • Klient B przesyła raport sprzedaży i otrzymuje bazę artykułów, dowód dostawy i fakturę.
 • Dostawca A otrzymuje zamówienie i przesyła potwierdzenie zamówienia, dowód dostawy i fakturę.
 • Dostawca B otrzymuje raport sprzedaży i przesyła dowód dostawy i fakturę.

Generalnie komunikaty w rozwiązaniu EDI następują w dwóch kierunkach. Występują wiadomości przychodzące do firmy oraz wiadomości wychodzące do partnerów. Wiadomości przychodzące muszą być skonwertowane do formatu docelowego firmy, wiadomości wychodzące muszą być konwertowalne do formatu docelowego firmy partnerskiej.

EDI w skrócie

Rozwiązania EDI oferują ogromne korzyści dla firm o różnorodnych relacjach partnerskich, szczególnie w zakresie łańcuchów dostaw. Wszyscy połączeni partnerzy czerpią zyski z oszczędności kosztów, redukują źródła błędów i przyspieszają swoje procesy. Oszczędności dotyczą papieru, tak samo energii i kosztów wydruku.

EDI oferuje pasujące rozwiązanie na każde wyzwanie biznesowe. Wybór odpowiedniego rozwiązania różni się w zależności od liczby podłączonych partnerów, zakresu wymienianych wiadomości oraz kompetencji pracowników we własnym przedsiębiorstwie: WebEDI dla niewielkiej liczby komunikacji EDI, rozwiązanie wewnętrzne lub rozwiązanie EDI oparte na chmurze jako usługa zarządzania.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach EDI

Chcesz szybko i łatwo wymieniać wiadomości biznesowe z jednym lub kilkoma klientami lub dostawcami za pośrednictwem EDI? Umożliwimy Ci "włączenie EDI " w najkrótszym możliwym czasie i umożliwiamy wymianę wiadomości EDI ze wszystkimi Twoimi partnerami handlowymi.

Twoje zalety EDI:

 • EDI jako usługi zarządzane (Cloud) lub OnPremises
 • Wsparcie 24/7
 • Tablice rozdzielcze w interfejsie internetowym
 • Powiadomienia w czasie rzeczywistym na smartfonie/tablecie dla określonych zdarzeń
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Integracja EDI z systemami ERP
 • E-Fakturowanie

Nasze rozwiązanie jest przygotowane na Twój sukces biznesowy i rozwija się wraz z Tobą zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Uzyskaj więcej informacji o rozwiązaniach TrueCommerce DiCentral EDI już teraz!

Poproś o niewiążącą konsultację EDI już teraz