Interfejsy EDI

Bezproblemowe połączenie systemu EDI z ERP i e-commerce

Rozwiązania EDI przez TrueCommerce DiCentral mogą wymieniać dane z różnymi systemami. Połączenia między systemem EDI , a przykładowo rozwiązaniami ERP lub e-commerce są nawiązywane za pośrednictwem interfejsów. EDI  jako Managed Service można bezproblemowo połączyć z Twoim wewnętrznym rozwiązaniem ERP, a także z rozwiązaniem ERP w chmurze.ERPIntegration-icon

 

Firmy, które pracują jako partnerzy lub dostawcy z wieloma partnerami handlowymi, prędzej czy później będą musiały poradzić sobie z integracją EDI. Z upływem czasu firmy te wymagają od swoich dostawców umiejętności współpracy z EDI.

Połączenie systemu EDI z Twoimi systemami w przedsiębiorstwie, których dane mają być odbierane lub wysyłane przez system EDI, odbywa się za pośrednictwem tzw. interfejsów EDI. TrueCommerce DiCentral wspiera wiele standardów protokołów transmisji, na przykład AS2, SOAP, FTP/s, SFTP, SAP/ALE, HTTP/S, RNIF, ebXML, MQSeries i wiele innych.

Każdy system można połączyć z rozwiązaniem EDI TrueCommerce DiCentral poprzez integrację plików jednopoziomowych. Oczywiście obsługiwane są również standardy, takie jak IDOC w SAP.

Jeśli chcesz, aby wiadomości EDI były obsługiwane bezpośrednio w znanym interfejsie Twojego systemu ERP, to TrueCommerce DiCentral oferuje moduł dla następujących systemów ERP:

Oczywiście sklepy internetowe można również bezproblemowo połączyć z systemem TrueCommerce DiCentral EDI. Platformy takie jak Amazon, Zalando, Schuhe24, Outfit24 oraz systemy sklepowe, takie jak Amazon Marketplace, WooCommerce, Magento i Shopify, można bezproblemowo zintegrować.

Interfejs EDI do sklepów internetowych i systemów ERP

Jednym z zadań interfejsu EDI jest połączenie systemów ERP lub sklepów internetowych z systemem EDI.

Interfejsy EDI muszą umożliwiać bezpieczne przesyłanie danych (bezpieczeństwo danych), być wysoce dostępne (bezawaryjne), a także muszą być w stanie odbierać i przetwarzać błędne pakiety i dane (odporność na błędy). Interfejs EDI pokazuje, jakie działania zostały wykonane (przejrzystość).

Bezpieczne i przejrzyste rozwiązania EDI firmy TrueCommerce DiCentral naturalnie obsługują wszystkie dostępne standardy protokołów transmisji, na przykład AS2, SOAP, FTP/s, SFTP, SAP/ALE, HTTP/S, RNIF, ebXML, MQSeries i wiele innych.

Oznacza to, że wszystkie systemy ERP i sklepów internetowych można podłączyć do rozwiązania EDI TrueCommerce DiCentral za pośrednictwem interfejsu EDI. Nie ma nadmiarowego gromadzenia ważnych informacji, ponieważ dane biznesowe są automatycznie integrowane z systemem ERP za pośrednictwem interfejsów EDI. Nie jest już potrzebne ręczne podawanie danych. Przepływ danych jest zoptymalizowany i nie zawiera błędów.

Dzięki rozwiązaniu EDI firmy TrueCommerce DiCentral nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozszerzyć działalność biznesową - czy to poprzez pozyskiwanie nowych partnerów handlowych, czy sprzedaż swoich produktów w sklepach internetowych. Poprzez interfejs EDI pomożemy Ci połączyć się z dowolnym systemem ERP lub sklepem internetowym: Możesz skoncentrować się na swojej kluczowej działalności.

Podsumowując, występują następujące zalety interfejsu EDI do Twojego systemu ERP lub sklepu internetowego:

 • bezproblemowy transfer danych wewnątrz systemów
 • brak błędów spowodowanych ręcznym wprowadzaniem danych
 • bezproblemowa integracja z każdą aplikacją backend
 • nowe możliwości biznesowe

Integracja EDI bezpośrednio z Twoim systemem ERP

Interfejs EDI TrueCommerce DiCentral łączy się z każdym systemem ERP dostępnym na rynku. Można również bezproblemowo połączyć własne rozwiązania, które sam skonfigurowałeś, po prostu skontaktuj się z nami!

Integracja EDI w najlepszym wydaniu: Szczególnie wygodna jest bezpośrednia integracja modułu EDI z interfejsem systemu ERP. Umożliwia obsługę komunikatów EDI bezpośrednio w znanym środowisku. Dzięki temu wysyłanie i odbieranie wiadomości jest jeszcze wygodniejsze. Twój system ERP łączy się z naszym rozwiązaniem EDI.

Wszystkie systemy mają wyraźną przewagę: Dostosowania do nowych wersji od dostawców ERP są automatycznie przeprowadzane przez TrueCommerce DiCentral. Zawsze będziesz na bieżąco.

Integracja EDI dla ERP z SAP

 

TrueCommerce DiCentral jest partnerem rozwojowym SAP od 2005 roku. Ściśle współpracujemy z tym przedsiębiorstwem i regularnie wymieniamy się pomysłami na spotkaniach i konferencjach. Jacques Vigneault, EVP Europe  był przez wiele lat przewodniczącym Rady Doradczej Partnerów ds. Rozwiązań.

TrueCommerce DiCentral zapewnia bezproblemowe moduły dla następujących systemów SAP:

Opracowaliśmy interesujący program partnerski dla resellerów rozwiązań SAP.  Skontaktuj się z nami!

Integracja EDI dla ERP z Microsoft Dynamics

TrueCommerce DiCentral oferuje pełną integrację EDI dla niektórych systemów ERP Microsoft Dynamics. Nasze rozwiązanie oparte na chmurze obsługuje wielu klientów i wspiera usługi internetowe.

TrueCommerce DiCentral zapewnia bezproblemowe moduły dla następujących systemów Microsoft Dynamics:

  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (D3FO, AX)
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV)

TrueCommerce DiCentral ma status partnera Microsoft „Global IP Co-Sell”. Opracowaliśmy interesujący program partnerski dla resellerów Microsoft.  Skontaktuj się z nami!

Integracja EDI dla ERP z Oracle NetSuite

Od wielu lat TrueCommerce DiCentral i Oracle ściśle ze sobą współpracują, aby zaoferować naszym wspólnym klientom wygodne rozwiązania integracji EDI. Komunikuj się ze swoimi partnerami bezpośrednio ze swojego rozwiązania ERP. Oferujemy atrakcyjny program partnerski dla wszystkich resellerów rozwiązań Oracle NetSuite ERP. Skontaktuj się z nami! 

Integracja EDI bezpośrednio z systemem Twojego sklepu internetowego

E-commerce to temat, którego żaden dostawca nie może dziś uniknąć. Opcje zamówień cyfrowych pojawiły się w prawie każdym gospodarstwie domowym. To oczywiście skutkuje również wieloma nowymi możliwościami biznesowymi. Głównym tematem jest zawsze satysfakcja klienta. Dlatego wszystkie procesy muszą być sprawnie zintegrowane z Twoimi systemami i być przejrzyste dla klientów. TrueCommerce DiCentral umożliwia bezproblemowe połączenie wszystkich procesów wymaganych przez systemy sklepów internetowych z systemami wewnętrznymi. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zwiększyć sprzedaż poprzez e-commerce i zadowolić nowych i starych klientów.

Rozwiązanie EDI firmy TrueCommerce DiCentral oferuje bezpośrednie połączenie ze sklepami internetowymi Zalando, Amazon, Schuhe24, Outfit24; Możemy szybko i łatwo zrealizować dowolne połączenie z innymi sklepami internetowymi poprzez nasz interfejs EDI.

Połączyliśmy również systemy do stworzenia Twojego sklepu internetowego, takie jak Amazon Marketplace, WooCommerce, Magento i Shopify.

Poproś o niewiążącą konsultację EDI już teraz

Chcesz szybko i łatwo wymieniać wiadomości biznesowe z jednym lub kilkoma klientami lub dostawcami za pośrednictwem EDI? Umożliwiamy Ci wymianę wiadomości EDI z wybranym przez Ciebie partnerem handlowym poprzez EDI w najkrótszym możliwym czasie.

Poproś o poradę teraz

Integracja EDI dzięki opartej na chmurze platformie EDI firmy TrueCommerce DiCentral

Oparta na chmurze platforma EDI firmy TrueCommerce DiCentral bezproblemowo łączy się z każdym systemem wewnętrznym. Jest to połączenie między Twoim systemem ERP a systemem Twoich partnerów handlowych.

Dzięki usłudze komunikacyjnej w chmurze firmy TrueCommerce DiCentral możesz obsługiwać nieograniczoną liczbę połączeń oraz dodawać i usuwać partnerów handlowych w dowolnym momencie.

Nieskomplikowane połączenie między Twoim systemem ERP a platformą handlu elektronicznego

Interfejsy dla handlu elektronicznego są również integralnymi komponentami opartej na chmurze platformy EDI firmy TrueCommerce DiCentral:

 • Dzięki rozwiązaniu e-commerce firmy TrueCommerce DiCentral możesz przesyłać zamówienia ze swoich sklepów internetowych bezpośrednio do systemu ERP lub Back-Office, redukując w ten sposób obciążenie pracą i unikając ręcznego wprowadzania danych.
 • Systemy ERP i Twoją platformę e-commerce można łatwo zintegrować z systemem EDI.
 • Integracja handlu elektronicznego przez TrueCommerce DiCentral eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych.
 • Dane są przesyłane szybciej i bez błędów.
 • Zautomatyzowany transfer danych zmniejsza również błędy w zamówieniach. Klienci otrzymują towary szybciej, reklamacje znacznie spadają, a wysiłek związany z utrzymaniem danych jest mniejszy.
 • Możesz przesłać dane zamówienia ze swojego sklepu internetowego bezpośrednio do dostawcy usług logistycznych, magazynu lub bezpośredniej wysyłki.
 • Aktualizacja zapasów magazynowych stanowi integralną część rozwiązania handlu elektronicznego przez TrueCommerce DiCentral, dzięki czemu można w dowolnym momencie synchronizować Państwa dane dotyczące zapasów z ważnymi platformami handlu elektronicznego, takimi jak Amazon, eBay i innymi.
 • Możesz śledzić zamówienia i procesy wysyłki w czasie rzeczywistym.

Integracja EDI z TrueCommerce DiCentral: Tak postępujemy

Aby wprowadzić EDI w firmie, TrueCommerce DiCentral pomaga w ustrukturyzowanym podejściu do planowania projektu i pomaga we wdrożeniu:

 1. W pierwszym etapie tworzony jest dokument inicjujący projekt, w którym szczegółowo opisano realizację projektu. Również tutaj uzupełniany jest plan projektu.
 2. W tym kontekście tworzona jest lista kontaktów dostawców, za pomocą której partnerzy i dostawcy mogą być również podłączeni do systemu EDI.
 3. Na bazie tego sporządzany jest plan akceptacji klienta i określana jest treść zawiadomienia skierowanego do uczestniczących partnerów i dostawców.

Po zakończeniu planowania, kolejne kroki polegają na skonfigurowaniu środowiska testowego i poinformowaniu partnerów handlowych:

 1. Ponadto tworzone jest pełne studium kompatybilności dostawców, aby określić, którzy dostawcy i partnerzy mogą być połączeni bez żadnych problemów.
 2. Poprzez zaprezentowanie środowiska testowego dla klientów i wykonanie testu do akceptacji przez klientów następuje zgoda na wprowadzenie planowanego rozwiązania.

Po zakończeniu fazy przygotowawczej następuje wdrożenie projektu, a technologia zostaje wprowadzona do środowiska produkcyjnego:

 1. Obejmuje to również kontaktowanie się z partnerami handlowymi i ocenę wyników testów.
 2. Również na tym etapie wdrożenia następuje sporządzenie deklaracji kompatybilności i wreszcie kontrola postępu w Twoim przedsiębiorstwie.

Metoda IDEAL

Implementacja projektu IDEAL przez TrueCommerce DiCentral gwarantuje, że Twój projekt zawsze będzie przebiegał zgodnie z planem podczas całego procesu wdrażania - od projektu koncepcyjnego aż do końcowego uruchomienia:

Inicjalizacja

Inicjalizacja

W pierwszej fazie TrueCommerce DiCentral sporządza dokument inicjalizacji projektu, jak również plan projektu.

Bild2

Zdefiniowanie

Następnie zdefiniowani zostają dostawcy i partnerzy, którzy mają zostać włączeni do systemu EDI za pośrednictwem interfejsów.

Bild3

Wykonanie

Z chwilą określenia partnerów i dostawców tworzone jest środowisko testowe i tworzone są pierwsze mapowania.

Bild4

Akceptacja

Podczas fazy testowej można się przekonać, czy rozwiązanie EDI może zostać zaimplementowane w firmie. Określa się przy tym także, którzy dostawcy i partnerzy powinni zostać podłączeni. TrueCommerce DiCentral nawiązuje wtedy kontakt z dostawcami i partnerami, aby dokonać oceny wyników testowych.

Bild5

Implementacja

Bezpośrednio po tym w Twojej firmie zostaje zaimplementowane rozwiązanie EDI. Twoja sieć kontaktów, dostawcy i partnerzy zostają podłączeni przez TrueCommerce DiCentral.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach EDI

Chcesz szybko i łatwo wymieniać wiadomości biznesowe z jednym lub kilkoma klientami lub dostawcami za pośrednictwem EDI? Umożliwimy Ci "włączenie EDI " w najkrótszym możliwym czasie i umożliwiamy wymianę wiadomości EDI ze wszystkimi Twoimi partnerami handlowymi.

Twoje zalety EDI:

 • EDI jako usługi zarządzane (Cloud) lub OnPremises
 • Wsparcie 24/7
 • Tablice rozdzielcze w interfejsie internetowym
 • Powiadomienia w czasie rzeczywistym na smartfonie/tablecie dla określonych zdarzeń
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Integracja EDI z systemami ERP
 • E-Fakturowanie

Nasze rozwiązanie jest przygotowane na Twój sukces biznesowy i rozwija się wraz z Tobą zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Uzyskaj więcej informacji o rozwiązaniach TrueCommerce DiCentral EDI już teraz!

Poproś o niewiążącą konsultację EDI już teraz