EDI-Outsourcing

Oprogramowanie jako usługa: Już teraz wykorzystaj wszystkie zalety

Wprowadzenie elektronicznej wymiany danych (Electronic Data Interchange - EDI) stawia przed firmami szereg wyzwań. Należy na przykład między innymi ustalić, czy planowane rozwiązanie EDI ma być stosowane we własnym centrum IT firmy, czy w chmurze. W wariancie z własnym rozwiązaniem EDI w centrum IT należy spodziewać się poniesienia własnych nakładów. Ponadto firma musi dysponować wiedzą specjalistyczną w zakresie wdrażania i serwisowania rozwiązania EDI. Oprócz możliwości wykorzystania EDI we własnym centrum IT, istnieje również możliwość wykorzystania EDI jako oprogramowania jako usługa (SaaS). Oferuje to przedsiębiorstwu szereg korzyści, które omawiamy poniżej.

Gdy tylko system EDI zostanie wdrożony i rozpocznie się elektroniczna wymiana danych pomiędzy firmami partnerskimi, należy również rozważyć konieczność podłączenia partnerów handlowych do rozwiązania EDI. Generalnie podłączenie każdego partnera handlowego do rozwiązania EDI wymaga pewnych nakładów.

Jeśli jednak rozwiązanie EDI jest używane w firmie jako oprogramowania jako usługa (SaaS), nie ma potrzeby tworzenia własnej infrastruktury. Nowi partnerzy zostaną podłączeni do infrastruktury EDI przez odpowiedniego dostawcę usług.

Co to jest outsourcing EDI?

W prostych słowach outsourcing EDI to oprogramowanie jako usługa (SaaS) dla rozwiązania EDI:

 • Oznacza to, że zamawiasz rozwiązanie EDI u dostawcy usług, takiego jak TrueCommerce DiCentral. Od tego czasu Twój dostawca usług dba o kompletną infrastrukturę, w tym obsługę, serwis i wsparcie techniczne.
 • Ma to również tę wielką zaletę, że wszyscy zintegrowani dostawcy i partnerzy nie muszą łączyć się z siecią firmową poprzez Twoją zaporę sieciową, ale zamiast tego pracują bezpośrednio z rozwiązaniem chmurowym.
 • Dostęp do systemu EDI jest możliwy z każdego miejsca, ponieważ usługa jest dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskać do usługi zdalny dostęp przez smartfona, kiedy nie pracują stacjonarnie.

Za pomocą pulpitów i wiadomości na smartfonach i tabletach użytkownicy korzystają z dodatkowych funkcji:

 • Śledzenie przychodzących i wychodzących dokumentów za pomocą jednego kliknięcia
 • Otrzymywanie powiadomień na tablecie lub smartfonie w czasie rzeczywistym
 • Filtrowanie informacji w czasie rzeczywistym pod kątem zadań i preferencji
 • Selekcja partnerów handlowych i/lub danych do śledzenia
 • Ustalenie indywidualnych reguł biznesowych dla każdego partnera
 • Otrzymywanie powiadomień o grożących naruszeniach zasad handlowych

Jakie zalety ma outsourcing EDI?

Przy dużej liczbie partnerów handlowych i wszechstronnej komunikacji w systemie EDI sensownym wyborem może być zewnętrzny dostawca, który udostępni infrastrukturę EDI oraz połączy Twoje przedsiębiorstwo ze swoim rozwiązaniem EDI. W rezultacie prawdopodobnie możliwe będzie szybsze wdrożenie partnerów biznesowych niż w przypadku zastosowania rozwiązania wewnętrznego. Wdrażając rozwiązanie EDI jako oprogramowania jako usługa (SaaS), nie musisz budować własnej infrastruktury. Wynika z tego kilka korzyści:

 • Oszczędzasz na kosztach sprzętu i licencji, a także na kosztach energii elektrycznej i kosztach operacyjnych związanych z administracją i utrzymaniem oprogramowania EDI.
 • W przypadku rozwiązania oprogramowania jako usługa (SaaS) aktualizacje nie muszą być przeprowadzane samodzielnie.
 • Dzięki integracji EDI jako rozwiązania SaaS za pośrednictwem chmury inne usługi i zasoby z chmury (np. systemy ERP, aplikacje e-commerce) mogą również zostać łatwo zintegrowane w dowolnym momencie.
 • Jeśli w firmie brakuje doświadczonych specjalistów w zakresie EDI lub IT, rozwiązanie chmurowe może pomóc we wprowadzeniu elektronicznej wymiany danych szybciej i łatwiej.

Poproś o niewiążącą konsultację EDI już teraz

Chcesz szybko i łatwo wymieniać wiadomości biznesowe z jednym lub kilkoma klientami lub dostawcami za pośrednictwem EDI? Umożliwiamy Ci wymianę wiadomości EDI z wybranym przez Ciebie partnerem handlowym poprzez EDI w najkrótszym możliwym czasie.

Poproś o poradę teraz

Outsourcing EDI w porównaniu z EDI we własnym przedsiębiorstwie

W przypadku rozwiązania EDI we własnym przedsiębiorstwie (OnPremises) konieczne jest posiadanie wielu komponentów, jak np. edytorów i konwerterów. Rozwiązanie to wymaga inwestycji w oprogramowanie i infrastrukturę. Dochodzi do tego konieczność utworzenia wewnętrznego zespołu kompetencyjnego.

Oparta na chmurze platforma EDI oferowana przez DiCentral stanowi oszczędną kosztowo alternatywę dla rozwiązań wewnętrznych:

 • Wyróżnia się dostępnością, bezpieczeństwem, skalowalnością, identyfikowalnością i niezawodnością.
 • Z punktu widzenia użytkownika SaaS dla rozwiązań EDI zachowuje się tak samo jak oprogramowanie licencjonowane zainstalowane w przedsiębiorstwie.
 • Przedsiębiorstwo oszczędza na obsłudze, administracji i utrzymaniu własnej infrastruktury.
 • Partnerzy i dostawcy mogą podłączyć się w szybki i prosty sposób.
 • Wyzwania związane z rozwiązaniem EDI spotykają się z błyskawiczną i fachową reakcją specjalistów.
 • Dostępność usługi jest znacznie wyższa niż przy obsłudze własnego serwera.
 • Zyskuje się na wysokim stopniu bezpieczeństwa centrum IT opartym na chmurze.

Konwerter EDI w outsourcingu EDI

W ramach systemu EDI konwerter EDI ma za zadanie konwersję formatów podłączonych aplikacji do formatu EDI:

 • Konwerter przetwarza przychodzące dane w formacie EDI na format, który jest czytelny dla podłączonych aplikacji.
 • Każdy kto korzysta z rozwiązania SaaS dla EDI czyli outsourcingu EDI, uzyskuje również dostęp do zaimplementowanego w tym systemie konwertera EDI.
 • W tym przypadku konwersję przejmuje EDI Clearing Center.
 • Tłumaczenie i konwersja danych w chmurze daje firmom możliwość podłączenia systemu EDI do różnych innych aplikacji i rozwiązań.

Jako kompetentny dostawca EDI, TrueCommerce DiCentral bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z mapowaniem wymagane dla transakcji EDI danego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej, o złożonym łańcuchu dostaw, często mają do czynienia z wieloma standardami EDI. Eksperci TrueCommerce DiCentral w zakresie mapowania posiadają bogate doświadczenie i umiejętności w zakresie spełniania potrzeb partnerów handlowych, norm regionalnych, specjalnych zapisów transakcji i różnych języków.

Usługa TrueCommerce DiCentral obejmuje liczne komponenty kluczowe i usługi. Oprócz wstępnej instalacji, wsparcia produkcyjnego i serwisu, klient uzyskuje w ramach każdego projektu dostęp do dalszych funkcji, takich jak:

 • Usługi konsultingowe i rozwojowe w zakresie analizy, definiowania i rozwoju standardów dokumentów i specyfikacji w zakresie plików użytkownika oraz korelacji pomiędzy tymi plikami.
 • Rozwijanie mapowania do konwertowania plików z systemu wewnętrznego klienta do formatu docelowego i na odwrót.
 • Podłączenie i udostępnienie mapowań ze środowiska programistycznego do systemu rzeczywistego.
 • Testy okresowe z udziałem klientów i ich partnerów handlowych.
 • Obsługa mapowań i tabeli odsyłaczy.

Outsourcing EDI z TrueCommerce DiCentral: Nasz sposób postępowania

TrueCommerce DiCentral pomaga w planowaniu i implementacji przy udostępnieniu rozwiązania EDI. W ramach tej procedury najpierw szczegółowo są analizowane procesy biznesowe. Następnie określa się, jakich funkcji wymaga rozwiązanie EDI:

Bild1

Inicjalizacja

W pierwszej fazie TrueCommerce DiCentral sporządza dokument inicjalizacji projektu, jak również plan projektu.

Bild2

Zdefiniowanie

Następnie zdefiniowani zostają dostawcy i partnerzy, którzy mają zostać włączeni do systemu EDI.

Bild3

Wykonanie

Z chwilą określenia partnerów i dostawców tworzone jest środowisko testowe.

Bild4

Akceptacja

Podczas fazy testowej można się przekonać, czy rozwiązanie EDI może zostać zaimplementowane w firmie. Określa się przy tym także, którzy dostawcy i partnerzy powinni zostać podłączeni. TrueCommerce DiCentral nawiązuje wtedy kontakt z dostawcami i partnerami, aby dokonać oceny wyników testowych.

Bild5

Implementacja

Bezpośrednio po tym w Twojej firmie zostaje zaimplementowane rozwiązanie EDI. Twoja sieć kontaktów, dostawcy i partnerzy zostają podłączeni przez TrueCommerce DiCentral do EDI Clearing Center. Za pomocą sieci EDI TrueCommerce DiCentral można teraz szybko i łatwo podłączyć swoich partnerów handlowych w celu elektronicznej wymiany danych.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach EDI

Chcesz szybko i łatwo wymieniać wiadomości biznesowe z jednym lub kilkoma klientami lub dostawcami za pośrednictwem EDI? Umożliwimy Ci "włączenie EDI " w najkrótszym możliwym czasie i umożliwiamy wymianę wiadomości EDI ze wszystkimi Twoimi partnerami handlowymi.

Twoje zalety EDI:

 • EDI jako usługi zarządzane (Cloud) lub OnPremises
 • Wsparcie 24/7
 • Tablice rozdzielcze w interfejsie internetowym
 • Powiadomienia w czasie rzeczywistym na smartfonie/tablecie dla określonych zdarzeń
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Integracja EDI z systemami ERP
 • E-Fakturowanie

Nasze rozwiązanie jest przygotowane na Twój sukces biznesowy i rozwija się wraz z Tobą zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Uzyskaj więcej informacji o rozwiązaniach TrueCommerce DiCentral EDI już teraz!

Poproś o niewiążącą konsultację EDI już teraz