TrueCommerce DiCentral makes fully automated data exchange accessible and workable for involved departments within your organization and not (just) an IT matter. “Because”, says TrueCommerce DiCentral, “for Customer services for example, it is important to know why a message is stuck, what data is missing in the message, so that they can take immediate action where necessary. The embedded TrueCommerce DiCentral App in the ERP provides this visibility".

Order processing, the main driver of business operations, and completely automated workflow thereof is a much-discussed topic. It is vital for companies to fully understand EDI processes and to have real-time control over those processes, thereby enabling them to practice so-called management by exception. The key feature of DiCentral is the possibility to integrate our own EDI app into ERP systems what makes real time control over EDI possible.

Initial investigation showed that the biggest barrier to getting started with EDI is the technical complexity and stacking costs during the onboarding of trading partners. Compounded by the need to contact IT in the event of a disruption in the EDI flow. With DiCentral's integration solution, EDI is accessible to all involved departments – customer service, sales, etc. - at a pre-determined subscription rate, no surprises afterwards!

What you are entitled to expect from us:

 • 24/7 support included within n our standard subscription model.
 • After integration of the EDI app, customer services can get started with EDI.
 • Fixed price, including on-boarding of your trading partners.
 • Expert advice, customized pricing, and proactive support.

TrueCommerce DiCentral, admittedly as a new entrant onto the Dutch market, is an established innovative, globally operating B2B integration company. Founded in 2000, headquarters in Houston with offices in Japan, Vietnam, China, India, UK, and Germany.

With vision, passion, and ease of use as objective, TrueCommerce DiCentral takes the lead in the field of B2B Integration solutions.

A summary of our technical capabilities:

 • Integration with ERP systems (SAP, Microsoft, NetSuite), E-commerce platforms (Shopify, WooCommerce, Magento), and other applications
 • Microsoft Azure Cloud Based Broker
 • Universal Adapter to integrate to any structured API
 • Business rules engine for intelligent automation
 • Supply chain integration with warehouse and logistics service providers
 • Procure to Pay and invoice reconciliation
 • WEB EDI
 • Dashboards in a web interface
 • Real-time notifications on smartphone or tablet

Real-time notifications on smartphone or tabletOur EDI solutions can be used for small to medium sized operations in any industry, such as trade, manufacturing, production, and logistics. To exchange data worldwide, the data from your underlying application is translated into a pre-agreed format, such as: Edifact, XML, ANSI X.12, EANCOM, ETIS, Odette, TRADACOM. After the message translation to a standard format, your message is exchanged via one of many secure communication protocols, AS2, AS4, OFTP2, FTP/s, SFTP, SAP/ALE, HTTP/S, RNIF, X400, and rest APIs, regardless country or industry. TrueCommerce DiCentral's customers can exchange business documents with any company in the TrueCommerce DiCentral network and, of course, add new trading partners

Curious about our approach? Please feel free to contact us for an informal meeting.

TrueCommerce DiCentral

# Larry Velez: 06-53653006

TrueCommerce DiCentral wereldwijd opererend B2B integratiebedrijf, nu ook een Nederlandse agency.

TrueCommerce DiCentral maakt het automatiseren van de digitale berichtenstroom vooral voor betrokken afdelingen binnen uw organisatie toegankelijk en werkbaar en niet (alleen) een IT-aangelegenheid. “Want”, zo stelt TrueCommerce DiCentral, “voor bijvoorbeeld Customer services is het belangrijk om te weten waarom een bericht vastloopt, welk gegeven er ontbreekt in het bericht, om zo nodig direct actie te kunnen ondernemen. De ingebouwde TrueCommerce DiCentral-app in de ERP biedt deze zichtbaarheid”.

Orderverwerking, de motor van de bedrijfsvoering, en de volledig geautomatiseerde digitale verwerking hiervan is een veelbesproken onderwerp. Het is voor bedrijven van vitaal belang dat men maximaal inzicht heeft in de EDI-processen en deze processen real time kan bijsturen, het zogenaamde ‘management by exception’. Kenmerkend voor TrueCommerce DiCentral is de mogelijkheid om onze eigen EDI-app in ERP-systemen te integreren om dit mogelijk te maken.

Initieel onderzoek wijst uit dat de grootste blokkade om met EDI aan de slag te gaan is de technische complexiteit en stapelkosten tijdens het onboarden van handelspartners én de noodzaak IT te contacten bij eventuele verstoring in de berichtenstroom. Met de integratie-oplossing van TrueCommerce DiCentral is EDI toegankelijk voor alle betrokken afdelingen – customer service, verkoop enz. - tegen vooraf vastgesteld abonnementstarief, geen verrassingen achteraf!

Wat kunt u van ons verwachten:

 • 24/7 ondersteuning standaard binnen ons abonnement model;
 • Na integratie van de EDI-app kan customer services aan de slag met EDI;
 • Fixed price, inclusief on-boarden van uw handelspartners.
 • Deskundig advies, aangepaste prijzen, en proactieve ondersteuning.

TrueCommerce DiCentral, weliswaar nieuwkomer op de Nederlandse markt, is een gevestigd innovatief, wereldwijd opererend B2B integratie-bedrijf. Opgericht in 2000, hoofdkantoor in Houston met vestigingen in o.a. Japan, Vietnam, China, India, UK en Duitsland.

Met visie, passie en gebruiksgemak als uitgangspunt speelt DiCentral een voortrekkersrol op het gebied van B2B Integratieoplossingen.

Een korte samenvatting van onze technische mogelijkheden:

 • Multi-channel integratie met ERP-systemen (SAP, Microsoft, NetSuite), E-commerce platforms (Shopify, WooCommerce, Magento), en andere applicaties.
 • Microsoft Azure Cloud-gebaseerde Broker
 • Universele adapter voor integratie met elke gestructureerde API
 • Business rules engine voor intelligente automatisering
 • Supply chain integratie met warehouse en logistieke dienstverleners
 • Procure to Pay en factuur reconciliatie
 • WEB EDI
 • Dashboards in een webinterface
 • Realtime meldingen op smartphone of tablet

Onze EDI-oplossingen kunnen in kleine tot middelgrote operaties en in elke branche ingezet worden, zoals Handel, maakindustrie, productie en logistiek. Om data wereldwijd te kunnen uitwisselen wordt de data uit uw onderliggende applicatie vertaald naar een vooraf afgesproken format bijvoorbeeld: Edifact, XML, ANSI X.12, EANCOM, ETIS, Odette, PEPPOL, TRADACOM. Na de berichtvertaling naar een standaard format wordt via één van meerdere beveiligde communicatieprotocollen, AS2, AS4, OFTP2, FTP/s, SFTP, SAP/ALE, HTTP/S, RNIF, X400, en rest API uw bericht uitgewisseld, ongeacht land of branche. Klanten van DiCentral kunnen met elk bedrijf in het DiCentral-netwerk zakelijke documenten uitwisselen en uiteraard nieuwe handelspartners toevoegen.

Nieuwsgierig naar onze aanpak? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

TrueCommerce DiCentral

# Larry Velez: 06-53653006

 

 

Andrea Burkhard-Muth

Geschreven door Andrea Burkhard-Muth

B2B Integration & EDI | Cloud Managed Services